ENG     中文

 

 

 

 

 

 

觀看樣本
 
名稱:
九龍街道詳圖
定價:
摺裝地圖--港幣$30
卷裝地圖--港幣$
45
掛牆地圖--港幣$80
種類:
摺裝卷裝及掛牆
內容介紹:
獅子山以南全部地區,由荔枝角直至觀塘及油塘,分兩面印出。主圖比例為 1:7900。此地圖除摺裝外亦有卷裝及掛牆,均用厚紙印刷,且雙面過膠,用白板筆可寫可抹,而掛牆上下兩端鑲有塑膠掛軸及可移動掛鈎兩個。
尺寸:
摺裝及卷裝:25"x37" (63cm x 95cm)
掛牆:26"x38" (66cm x 96cm)
頁數:
特大張雙面印刷
重量:
70 g (摺裝)、215 g (卷裝)、 420 g (掛裝)
國際書號:
 
 
摺裝:978-988-15089-9-7
卷裝:978-962-7262-33-1
掛牆:978-962-7262-07-2
版權所有-通用圖書有限公司