ENG     中文

 

 

 

 

 

 

觀看樣本
 
名稱:
香港九龍街道圖
定價:
摺裝地圖--港幣$25
卷裝地圖--港幣$45
掛牆地圖--港幣$80
種類:
摺裝卷裝及掛牆
內容介紹:
集九龍及港島於一圖,附巴士資料,旅遊點及詳細街道索引,分兩面印出。加贈明信片四款。主圖比例為1:9000。此地圖除摺裝外亦有卷裝及掛牆,均用厚紙印刷,且雙面過膠,用白板筆可寫可抹,而掛牆上下兩端鑲有塑膠掛軸及可移動掛鈎兩個。
尺寸:
摺裝及卷裝:25"x37" (63cm x 95cm)
掛牆:26"x38" (66cm x 96cm)
頁數:
特大張雙面印刷
量重:
50 g (摺裝)、215 g (卷裝)、 420 g (掛裝)
國際書號:
 
 
摺裝:978-962-7262-25-0
卷裝:978-962-7262-09-9
掛牆:978-962-7262-94-3
版權所有-通用圖書有限公司